కాకినాడ బస్సు లో పూకు పాకం

రోజు బస్ లో ప్రయాణం .పెళ్ళిళ్ళ సీజన్ కావడం వల్ల బాగా రష్ గా ఉంది.నేను మై
ఫ్రెండ్ లలిత పెళ్లి కి వెళుతున్నాను.అటు ఇటు తిరగడానికి అసలు కాలి
లేదు.అమలాపురం వెళ్ళాలి.కాకినాడ నుండి బయలు దేరాను బస్ లో.బస్
బయలు దేరేటప్పటికి సాయంకాలం ఆరు గంటలకి.కొద్దిగా ప్రయాణం చేసేసరికి చీకటి
పడింది.బస్ లో లైట్స్ తీసేసాడు.కొంత సేపటికి నా నడుం మీద చెయ్యి
వేసారు ఎవరో.నేను అతని చెయ్యి తీసేసాను.మల్లి వేసాడు,మల్లి నేను తీసేసాను.అలా వేస్తూనే ఉన్నాడు.ఇంక లాబం లేదని ఊరుకున్నాను.చెయ్యి వేసాడు.నెమ్మది గా
అతని చెయ్యి షర్టు లోకి వెళ్లి నా బాయల్ని నొక్కుతున్నాయి.నేను బ్రా
వేసుకోను కదా,రెండో చెయ్యి కుడా పెట్టి రెండు బాయల్ని
నొక్కుతున్నాడు.అతను నా వెనుక ఉన్నాడు నన్ను దగ్గరగా లాక్కొని వెనుక నుండి
గట్టిగా కౌఇగిలించుకొని బాయల్ని తెగ నలుపుతున్నాడు.ఏదో స్టాప్ వచ్చింది బస్
ఆగింది వెంటనే చేతులు తీసేసాడు.మల్లి బస్ బయలుదేరింది ,మల్లి వేస్తాడో లేదో నని సందేహం.వేస్తె మంచిది అనుకున్నాను.మల్లి వేసాడు,ఒక చెయ్యి బాయల్ని
నొక్కుతూ,మరో చెయ్యి నా మిడ్డీ లో పెట్టాడు.నెమ్మది నిమురుతూ నా
పూకు మీద చెయ్యి వేసాడు.వీడు నిలపెట్టి స్వర్గం చూపిస్తున్నాడు.ఇంక బెడ్
మీద అయితే నన్ను ఊరుకుంటాడా అనుకుంటున్నాను.నా పూకు లో వేలు పెట్టి
ఆడించాడు,ఆ వేలు ని బయటకు తీసి,అతను నోట్లో
పెట్టుకున్నట్టు ఉన్నాడు.చెర్రి చీకుతున్న సౌండ్ వచ్చింది అంటే ఆ వేలు నోట్లో పెట్టుకొని చీకాడు.మాల్లి చెయ్యి ని నా పిర్రలు మీద పెట్టి ప్రెస్
చేస్తున్నాడు అబ్బో ఏంటి ఈ సుకం అనుకుంటున్నానుఇతను ఎవరో చూడాలి
అని ఉంది.కాని కొద్దిగా సిగ్గు గా ఉంది.రావుల పాలెం వచ్చింది.తీరా చుస్తే గుండె
ఆగినంత పని అయ్యింది.ముసలి అతను.అరవై ఉంటుంది వయస్సు.ముసలి
అతను సీట్ లో కూర్చున్నాడు.బస్ ఇంక రష్ అయ్యింది.ముసలి అతను కొద్దిగా
జరిగి పక్కన కూర్చోమన్నాడు.కుర్చునాను.నన్ను పడిపోకుండా నా నడుం మీద చెయ్యి వేసి పట్టుకున్నాడు.మల్లి లైట్స్ ఆర్పేశారు.మల్లి అతను నా నడుము ని
పాముతూ బాయల్ని నొక్కుతున్నాడు.ముసలి వాడయినా బాగా
రేచగోడుతున్నాడు.అలా ఒక పక్క బాయల్ని నలుపుతూ,నా
పేరు అడిగాడు.చెప్పాను.ఎక్కడికి వెళుతున్నావు అని అడిగాడు,ఫ్రెండ్ పెళ్ళికి
అమలాపురం వెళుతున్నాను అన్నాను.నేను కుడా పెళ్ళికి అమలా
పురం వెళుతున్నాను అన్నాడు.కాని నా ఫ్రెండ్ పెళ్ళికి కాదు.నేను హోటల్ లో రూమ్ తెస్సుకుంటాను .నువ్వు కుడా వస్తే ఫ్రెష్ అయ్యి వెల్ల వచ్చు అన్నాడు.అలాగే
అన్నాను.అలా మాట్లాడుతూ తెగ నలిపెస్తుననడు బాయల్ని.అమలా
పురం వచ్చింది.ఎసి రూమ్ తీసుకున్నాడు.అలా ఎసి ఆన్ చేసేసరికి అబ్బ
అనుకున్నాను.బయట ఉక్కగా ఉంది.నేను ఫ్రెష్ అవుదామని బాత్ రూమ్ లోకి
వెళ్ళాను.బాత్ చేసి వచాను.అతను కుడా బాత్ చేసి వచాడు.లుంగి వేసుకున్నాడు.నా
దగ్గరకి వచ్చి నా బాయల్ని పట్టుకున్నాడు.వద్దు అన్నాను,ప్లీజ్ అన్నాడు.ఆగండి బట్టలు నలిగి పోతాయి అన్నాను.వెంట నే నా షర్టు విప్పి అమాంతం నా
బాయని నోట్లో పెట్టుకొని.ఇంకో బాయని చేత్తో నలుపుతున్నాడు.నా మిడ్డీ కుడా
ఊడిపోయింది.నన్ను బెడ్ మీద పడుకో పెట్టి ఇష్టం వచినట్టు చీకి.అతని రాడ్ ని నా
పూకు లో పెట్టి దేన్గాడు.బస్ లో అలా నా పూకు లో పెట్టిన వెలి ని నోట్లో
పెట్టుకున్నావు కదా చిరాకు అనిపించలేదా అన్నాను.చా ఇంతఅందమయిన అమ్మాయి
పూకు ని నాకి ఆ రసం తాగాలి .వెంటనే నా పూకు ని నాకి రసం వచేదాకా నాకి,వచినా పూ రసాలని చప్పరిస్తూ తాగేసాడు.పూ రేమ్మల్ని విడదీసి పై పై న నాలుకతో
ఆడిస్తూ ,నాకుతూ ,పూకు లో ఉన్నా చెర్రి ని నోట్లోకి
లాగుతూ చీకుతున్నాడు.ఏమిటి ఇంట సుకం ఒక ముసలి అతనా
నాకు స్వర్గం చూపిస్తున్నది అని అనుకున్నాను.ఒక వేళ మన్మడుడు ఇలా
ముసలి వేషం లో వచ్చి నన్ను ఇలా సుక పెడుతున్నడా అని పించింది.నేను కుడా
అతని సుల్ల ని చీకి,వట్ట కాయల్ని చేత్తో నలుపుతూ అతన్ని కుడా సుక పెట్టాను.ఇలాంటి మధ ర మయిన విషయాలు చాలా జరిగాయి.మనం సుక పడాలి,వచ్చిన
అతన్ని సుక పెట్టాలి.

What did you think of this story??

Comments

Scroll To Top